Hoe vind je vreugde die niet vervaagt?

Vreugde is een basisgevoel waar alles om lijkt te draaien. Wat je ook doet, waar je ook bent, wat je ook bezit: je goed voelen is altijd een proces binnenin jezelf.

Zoeken naar innerlijke vreugde

Het vinden van innerlijke vreugde en liefde krijgen we in onze westerse samenleving niet altijd mee tijdens het opgroeien.

Misschien heb je het idee dat je geluk van buitenaf moet komen. Soms kunnen externe factoren je voor een tijd een vorm van geluk bieden – maar dat effect blijft meestal niet duren.

 

Het duurt steeds minder lang voor je de voldoening weer kwijtgeraakt. Meestal is er méér nodig om de vreugde te kunnen vasthouden.

Gewoon je best doen?

Misschien zie je imperfecte relaties met anderen als een bron voor jouw ongeluk.

 

Ondanks je pogingen de relaties met anderen te verbeteren, geraakte je niet veel verder. Je deed je best om jezelf of de ander te veranderen om toch maar die liefde of waardering van hen te krijgen.

 

Waarschijnlijk heb je dan ontdekt dat je best doen je eigenlijk niet veel bijgebracht heeft. Je raakte misschien zelfs verder van jezelf en de ander verwijderd. Omdat ‘je best doen’ niet écht jij was. Het klopte niet echt met wie jij bent en dat weerspiegelt je realiteit alleen maar.

Verbinden met jezelf via mediatie en yoga

Hoe kom je dan terug in contact met die liefde en vreugde in jezelf? Zonder je omgeving te willen veranderen of je partner, kinderen, collega’s,…de verantwoordelijkheid voor je geluk te geven?

 

Je kunt je relaties pas herstellen als je eerst de band met jezelf herstelt. Daarom is het belangrijk om jezelf te ontdekken, jouw waarheid, jouw vreugde, de liefde in jezelf, jouw dromen. Vandaaruit kun je een leven opbouwen dat echt bij je past.

 

En net door trouw te zijn aan jezelf kun je nieuwe keuzes maken in je job en relaties – je trekt de juiste mensen en mogelijkheden aan.

Perfectionisme als spiegel van onzekerheid

Perfectionisme spiegelt je innerlijke onzekerheid. Meestal ben je dan veeleisend voor jezelf maar ook veeleisend voor anderen.

Door die honger naar perfectie wat los te laten, ben je als vanzelf zachter voor jezelf en voor anderen.

 

Wat het ego bedenkt, is iets dat tijdelijk nuttig lijkt te zijn, maar het is geen blijvend gegeven.

Als je zachtheid toelaat dan kom je bij een ervaring, een voelen, het opent je.

 

Als iets te perfect moet zijn, dan sluit je je meer voor jezelf en anderen. Je kan niet echt creatief zijn als alles aan de perfectie van je hoofd moet voldoen. Je kan net iets heel waardevol creëren door gewoon jezelf te zijn.

Jezelf ontmoeten

Het mooie is dat je door zacht te zijn, ontmoet je wie je echt bent. Door perfect te willen zijn, ontmoet je de persoon die je wou dat je was of ergens bedacht hebt.

Je wereld verandert dus door dat perfectionistische kantje van jezelf wat los te laten.

 

Loslaten is op de eerste plaats accepteren dat het er is. Daarna kan je pas het zachte, liefdevolle toelaten voor jezelf.

Ook in liefdesrelaties is dat best wel een evenwichtsoefening.

Ook daar is het net hetzelfde: hoe zachter je bent voor jezelf, hoe zachter je ook kan zijn voor je partner of kinderen.

Creativiteit door imperfectie

Als je zachtheid toelaat dan open je je meer voor wat echt is, voor je ware natuur. Je stopt ook met vechten en accepteert wat is. Neem daarom regelmatig de tijd om even stil te zijn en gewoon eens zachtheid toe te laten.

Door die zachtheid toe te laten kom je bij jezelf en van daaruit zal je misschien plots nieuwe gedachten of ideeën krijgen omdat er geen moeten, maar een zachtheid ontstaan is.

Het perfectionistisch stukje is dan weg en je echte zelf is veel intelligenter dan het stukje dat iets wil presteren of perfect wil zijn in iets.

Je kan ook je omgeving of je kinderen daarin stimuleren door het gewoon toe te passen.

Door je perfectionisme, dat eigenlijk een verborgen vorm van onzekerheid, is los te laten, laat je ook zachtheid toe en dat stimuleert je kinderen, partner en alle andere mensen rondom jou.

Meer rust door imperfectie

Je perfectionisme loslaten is een manier om dichter te komen bij wie jij echt bent. Zo kan je wat mooi is in jezelf ook tonen aan de wereld.

Wat je vanuit je echte zelf doet, zal altijd veel perfecter zijn dan een opgelegd streven naar perfectie.

 

Omgaan met Angst

Angst is een emotie waar heel veel mensen onder lijden, daarom heb ik deze week een yogales online opgenomen over omgaan met angst.

 

Je kan angst zien als een wolk met negatieve energie die langskomt en die energie van angst overspoelt je soms helemaal.

 

Wat is waar?

 

Ergens verlies je de realiteit, alsof angst dan de leiding neemt en soms neem je dan beslissingen vanuit angst.

Een beslissing vanuit angst is meestal geen juiste beslissing en ook geen beslissing waar je gelukkig van wordt.

 

Daarom is het goed om angst open te maken en naar angst te kijken vanuit je zelf, 'maar' er niet in mee te gaan.

Dan kan je ook horen wat de angst emotie je komt vertellen!

 

Zonder angst kan je dan gewoon jezelf zijn en dat is iets waar elke mens naar verlangt.

Nieuwe stappen

 

Soms wil je nieuwe stappen nemen in je leven, een nieuwe job, een nieuw project of een andere nieuwe keuze en toch overvalt angst je maar weer...

 

En die angst wegduwen dat heb je al dikwijls geprobeerd maar dat lukt niet of heel tijdelijk...

bij de stilte in jezelf

 

Daarom is het zo belangrijk om bij de stilte in jezelf te komen en te kijken naar angst.

 

Zodat je helder kan kijken naar angst en er op een andere manier met leert omgaan.

 

In deze  yogales help ik je om anders met angst om te gaan

 

Van acceptatie naar liefde

Jezelf zijn is op de eerste plaats jezelf helemaal accepteren zoals je bent. Het begint met lief en begripvol zijn.

 

Jezelf aanvaarden - ook al ben je niet helemaal zoals je zou willen zijn of beantwoord je niet aan het ideaalbeeld dat de media je voorhoudt.

 

Vanuit acceptatie ga je in verbinding met jezelf. Met je ware natuur, met je lichaam.

Van acceptatie naar liefde

 

Wanneer je in verbinding gaat met jezelf en jezelf volledig accepteert, ga je ook meer liefde voelen voor jezelf. Waardoor je automatisch ook meer liefde kan voelen voor anderen.

Yoga en meditatie helpt je hierbij.

 

Vandaar dat steeds meer mensen ertoe aangetrokken zijn. We zoeken naar een positieve spiraal, groei, lichtpunten zeker nu de wereld het echt moeilijk heeft.

Stap voor stap leren accepteren

Meestal kun je iets pas veranderen eens je voldoende inzichten verwerft. Zelf kwam ik – na jaren van meditatie – in een nieuwe opleiding tot de conclusie dat ik mezelf niet helemaal accepteerde.

 

Dat besefte bracht me in tranen – omdat het niet-accepteren vooral een maatschappelijk probleem is waar veel mensen op botsen. Sindsdien sta ik op een andere manier in het leven

 

Zelfacceptatie is niet iets dat je zomaar kunt bedenken en veranderen. Het is een proces van voelen, ervaren en beleven. Meditatie en yoga kunnen daarbij een eerste (of volgende) stap zijn.

 

Omdat ik het zo belangrijk vind dat iedereen zichzelf leert accepteren, dat iedereen meer liefde ontmoet in zichzelf, dat er ook meer liefde komt in de wereld.